Locatie Laan van Wateringse Veld: huisvesting statushouders

 

Gepubliceerd: 16 juni 2017

Laatste wijziging: 16 juni 2017

 

Laan van Wateringse Veld is 1 van de locaties waar de gemeente statushouders – vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning – gaat huisvesten. Er komen op deze plek maximaal 10 gezinnen te wonen.

het terrein op de hoek van de Laan van Wateringse Veld en het Oosteinde is zoals bekend bestemd voor woningbouw. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten op deze locatie ongeveer 20 sociale woningen voor gezinnen te realiseren, waarvan maximaal 10 woningen aan statushouders -vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning - in gezinsverband zullen worden toegewezen.

Woningen en bewoners

Het betreft hier permanente woningen, die na gebruik door statushouders ingezet kunnen worden voor andere woningzoekenden in Den Haag en een permanente toevoeging vormen aan de woningvoorraad. Wie de toekomstige bewoners aan de Wateringse Veld precies zijn weten we op dit moment nog niet. Uitgaande van een gezin van gemiddeld vier personen gaan we uit van maximaal 40 statushouders.

Planning

De woningen worden in het voorjaar van 2018 gerealiseerd.

Communicatie met de buurt

Er zijn verschillende manieren om op de hoogte te blijven en met de gemeente te communiceren over de huisvesting van statushouders aan de Laan van Wateringse Veld:

  • Informatie over bijvoorbeeld de actuele stand van zaken en de planning van de bouwwerkzaamheden ontvangt de buurt van de gemeente per brief.
  • In juni 2017 wordt een eerste gespreksbijeenkomst met omwonenden gehouden. Omwonenden zijn hiervan per brief op de hoogte gesteld en voor uitgenodigd.
  • Daarnaast wordt deze pagina actueel gehouden: zodra er meer informatie bekend is over de locatie, wordt dit toegevoegd aan deze pagina.
  • Kort voordat de locatie in gebruik wordt genomen, start er een periodiek omgevingsoverleg. De gemeente gaat hierbij regelmatig in gesprek met omwonenden en andere betrokken partijen, zoals medewerkers van Vluchtelingenwerk en de wijkagent, om de huisvesting van statushouders goed te laten verlopen. Heeft u belangstelling om hieraan deel te nemen? Laat dit dan weten door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
  • Vanaf het moment dat de nieuwe bewoners op de locatie wonen, is er een huismeester aanwezig. Deze persoon is aanspreekpunt voor bewoners uit de omgeving. De gemeente maakt nog bekend hoe de huismeester te bereiken.
  • Om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen – ook rondom statushouders – in de buurt, kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Als u kiest voor stadsdeel Escamp ontvangt u regelmatig het laatste nieuws over dit stadsdeel. Aanmelden kan via www.denhaag.nl/nieuwsbrief.   
  • U kunt bij vragen of suggesties altijd per e-mail contact met de gemeente opnemen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Meedoen in de Haagse samenleving

De gemeente biedt statushouders niet alleen onderdak. De wens is ook dat deze mensen zo snel mogelijk integreren, meedoen in de Haagse samenleving en een bijdrage kunnen leveren. Daarom besteedt de gemeente veel aandacht aan begeleiding bij het leren van de taal, kennismaking met de Nederlandse normen en waarden, het opstarten van een verplicht inburgeringstraject en begeleiding bij het zoeken naar (vrijwilligers-)werk, een opleiding of andere manieren van dagbesteding.
Er is ook hulp nodig van bijvoorbeeld buurtbewoners, sportverenigingen, bewonersorganisaties en culturele verenigingen die samen met en voor de statushouders activiteiten organiseren. Wilt u zich inzetten voor de mensen die bij u in de buurt komen wonen? Bekijk voor de mogelijkheden om te helpen de pagina Vrijwilligerswerk doen voor statushouders.

Meer informatie

Wilt u meer weten over statushouders, bijvoorbeeld voor hoe lang mensen een verblijfsvergunning krijgen of hoe ze worden begeleid? Bekijk dan de pagina met veelgestelde vragen: Statushouders in Den Haag