Aanvraag omgevingsvergunning huisvesting statushouders Wateringse Veld.

Aanvullende informatie op het artikel:
http://www.wateringseveld.info/458-locatie-laan-van-waterin…

Eind juni, begin juli 2017 heeft gemeente Den Haag drie informatieavonden gehouden waarvoor de “direct betrokkene”, de bewoners uit de directe omgeving uitgenodigd waren.

De aankondiging van de komst 20 woningen aan het Oosteinde / Laan van Wateringse Veld (naast de Texaco ) was onverwacht en leverde veel onrust op. De gemeente Den Haag beloofde de aanwezigen bij elke stap in het proces te informeren.

Aangezien Den Haag tegenwoordig alle gemeentelijke informatie digitaal beschikbaar stelt willen wij de online gevonden aanvraag omgevingsvergunning dd. 3-8-2017 graag met u delen.
Zie link: http://www.wateringseveld.info/images/gmb-2017-135725.pdf

Meer algemene informatie over reageren op een gemeentelijke publicatie is te vinden via;
https://www.denhaag.nl/…/reageren-publicatie-overheid.nl.htm

oosteinde