Inventarisatie activiteiten in het Wateringse Veld

In de afgelopen jaren is er vanuit de gemeente een nieuw beleidskader bewonersorganisaties gepresenteerd. Hierin wordt er van bewoners een actievere rol verwacht en zien zij graag meer participatie vanuit de wijk zelf. Dus meer vrijwilligerswerk vanuit de wijken.

Bewonersorganisaties worden gezien als aanjagers waarin ze niet alleen praten namens de wijk, maar er ook voor zorgen dat de wijk praat. Het bewonersplatform Wateringse Veld wil zich graag inspannen om hieraan mee te werken en heeft daarom besloten om een enquête te houden en hiermee zijn grenzen nog verder te verleggen.

In deze enquête willen wij uw behoefte inventariseren op het gebied van Activiteiten in het Wateringse Veld en Uw bijdrage hierin. Er zijn 20 vragen in deze enquête en zal ongeveer 5 en maximaal 10 minuten van uw tijd in beslag nemen.

Uw medewerking is zeer gewenst en wordt gewaardeerd.

Deelname wordt dan ook beloont.

http://www.wateringseveld.info/enquete/index.php…

Privacy statement: Er zal vertrouwelijk met uw gegevens worden omgegaan en de resultaten worden geheel anoniem verwerkt. De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt en derden hebben geen toegang tot deze gegevens.

Alvast dank u voor uw deelname.

Bestuur van het Bewonersplatform Wateringse Veld.