Lening voor starters op de huizenmarkt

Om een lening te krijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze staan uitgebreid beschreven op Starterslening voor opknappen koopwoning. 

Gereedschapskist

Het Stimuleringsfonds voor Volkshuisvesting (SVn) voert de regeling voor de gemeente uit.