Kennisgeving ontwerp-bestemmingsplan Parijsplein

- in de vorm van pdf-bestanden op de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/bestemmingsplannen;
- digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur).

Het Parijsplein bevindt zich in het stadsdeel Escamp (Wateringse Veld). De begrenzing van het bestemmingsplan valt samen met dit plein.

Het doel van dit bestemmingsplan is om terassen mogelijk te maken op het Parijsplein. Met deze regeling wordt tegemoet gekomen aan de behoefte van het winkelende publiek dat zeker in de zomermaanden behoefte heeft aan terrasgelegenheden op het Parijsplein. Daarnaast is een regeling voor straathandel en het innemen van vaste standplaatsen opgenomen.

Een ieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken. U dient uw zienswijze voorzien van uw naam, adres, dagtekening, handtekening en motivering, te richten aan de GEMEENTERAAD, Postbus 19 157, 2500 CD Den Haag. Ook kan eventueel mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiertoe een afspraak maken via telefoonnummer: 070-752 5111. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt u verzocht om uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de inzagetermijn een afspraak te maken.

Den Haag, 20 oktober 2014

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens dezen
Dienst Stedelijke Ontwikkeling,
Teammanager Afdeling Juridische Zaken,
mr. R. Sakkee.