Gebruik ondergrondse containers

Helaas moeten we constateren dat nog niet iedereen op de juiste wijze gebruik maakt van de ondergrondse containers. Wij willen u, als bewoners en gebruikers, vragen om uw huishoudelijk afval op de juiste wijze aan te bieden, in de ondergrondse container(s).

Het is begrijpelijk dat deze nieuwe manier van aanbieden veranderingen met zich meebrengt en dat dit tijd kost. Wel is het erg belangrijk dat het aanbieden van het restafval op de juiste manier gebeurt. Dit om overlast van stank en dieren te voorkomen. De gemeente handhaaft scherp op de zogenoemde bijplaatsingen (afval naast de containers) en op foutief aangeboden huishoudelijk afval (afval aangeboden op het trotttoir). Dus laten we er samen voor zorgen dat onze leefomgeving schoon blijft!!!!

Gebruikregels containers
U kunt in deze ondergrondse containers zeven dagen per week tussen 7 uur 's morgens en 22.00 uur 's avonds uw restafval kwijt. Belangrijk daarbij is dat u geen grote zakken of dozen met huisvuil in de container stopt. Dit om verstoppingen te voorkomen.

Meldingen dat een ondergrondse container niet goed werkt of regelmatig volloop kunt zelf u melden bij de Gemeente, zie hiervoor pagina meldingen aan de Gemeente.